Aktuality
Úvod / Oznamy

Flag Counter

Oznamy

12.6.2019

Zníženie energetickej náročnosti KD

 Pre viac informácií o projekte

kliknite TU...

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Názov projektu:

Zníženie energetickej náročnosti  KD

 

Hlavným cieľom projektu -  je zníženie energetickej náročnosti na prevádzku Kultúrneho domu a Obecného úradu . Kultúrny dom v obci Lazisko sa teda bude rekonštruovať , všetky stavebné aktivity projektu sú fokusované k zabezpečeniu zníženia nákladov na energie prevádzky budovy a teda aj na zníženie  jeho environmentálnej záťaže . Aktivity pozostávajú zo 4-och hlavných opatrení na zníženie spotreby energie ; 1) zateplenie obvodových stien o ploche 789,93 m2, výmenu otvorových konštrukcií o ploche 103,73 m2 s izolačným trojsklom  a šesťkomorovým rámom , zateplenie strechy o ploche 430,47 m2 ; 2) rekonštrukcia ÚK a jeho termoregulácia; 3) rekonštrukcia motorických a svetelných elektro obvodov; 4) rekuperácia vzduchu . Súčasťou projektu je tiež nový bleskozvod a stavebné úpravy ktoré zabránia zlínavosti objektu . Realizáciou týchto aktivít dôjde k pre klasifikácií   zatriedenia budovy z energetickej triedy „G“  do energetickej triedy A0. Prakticky to znamená, že dôjde k zníženiu spotreby energií v budove s 230 122 kWh/rok  na 30 061 kWh/rok, teda pokles o 82 %. Zníženie primárnej energie dosahuje hodnotu 84 662 kWh/rok teda zníženie o 72 % . Uvedené zníženie spotreby energií na prevádzku budovy má dopad ako v ekonomickej oblasti – zníženie nákladov na energie vo výške 5 047 € ročne , tak aj dopad na  zníženie environmentálnej záťaže prostredia. Zníženie spotreby energií predstavuje teda pokles vzniku emisií CO2 o 88% (6,4 ton ročne), zníženie emisií SO2 tiež o 88% (15,25 kg ročne), zníženie emisií NOX o 169,66 kg za rok (91%). Celkové zníženie produkcie emisií PM10 predstavuje  16,81 kg ročne, t. z. 91 % pokles.

Projekt komplexne rieši zníženie energetickej náročnosti prevádzky budovy a synergickým efektom jeho aktivít  sa dosiahne tiež významný vplyv na ekologizáciu krajiny. Dopady projektu sa týkajú predovšetkým obyvateľov obce Lazisko  (404) , turistov a návštevníkov obce, ktorá je súčasťou významného turistického regiónu Liptovské Tatry.   

 

 

Celkové oprávnené výdavky projektu :      315 826,54 €

 

Z toho : Nenávratný finančný príspevok :   300 035,21€ - 95 %

              Spolufinancovanie obce :                  15 791,33 € - 5 %

Termín realizácie stavebnej časti projektu : od 11.6.2019 do 31.12.2019

Dodávateľ stavebných prác : MIPE Invest s.r.o.

Stavebný dozor : Ing. Vladimír Bruncko