Úvod / Fotogaléria / 2006

Flag Counter

2006

letoLeto

Futbalový turnaj, silové súťaže, súťaže pre deti, hudba, karaoke, veľa zábavy, dobrý guláš a pohoda. Aj takéto bolo leto v Lazisku.

SNPSNP

Dňa 29. augusta 2006 sa uskutočnili oslavy 62. výročia SNP. Program organizovaný obcou pozostával zo zhromaždenia občianskej verejnosti, ku ktorej sa prihovoril starosta obce František Púčik a zástupca starostu Ing. Pavol Droppa a kladením vencov k pamätníku.

Stretnutie dôchodcovStretnutie dôchodcov

Dalo by sa povedať, že už tradíciou je stretnutie najstarších občanov obce, ktoré organizuje Obecný úrad vždy ku koncu bežného roka. Pekný a zaujímavý program pripravia žiaci zo základnej školy, ale aj členky Jednoty klubu dôchodcov v Lazisku a o dobrú zábavu sa tentoraz postarala aj ľudová hudba.