Úvod / Fotogaléria / 2015

Flag Counter

2015

WINTER CUPWINTER CUP

Vo veľmi krátkom čase sa podarilo organizačnému týmu zorganizovať športové podujatie pre občanov našej obce  - stolnotenisový WINTER CUP 2015 o putovný pohár starostu obce Lazisko

Turnaj sa uskutočnil 21.2.2015 o 14.00 hod  sa v Kultúrnom dome v Lazisku. Na turnaj sa prihásilo 16 športovcov. Hralo sa na 2 stoloch v dvoch družstvách. 

Z výsledkovej listiny vyberáme:

1. miesto:  Ing. Cyril Bebko

2. miesto:  Jaroslav Pauko

3. miesto:  Jakub Glajza

4. miesto:  Pavel Caban

 

Touto cestou sa chceme poďakovať organizačnému tímu (Jakub Glajza, Ing. Martin Droppa, Mgr. Jana Glajzová) za organizáciu podujatia a veríme, že toto je len zažiatok znovuoživenia kultúrnych a športových tradícií v našej obci. 

K spolupráci by sme chceli pozvať aj ostatných spoluobčanov, aby pomohli pri organizácii nových pripravovaných podujatí. 

Vopred za pomoc ĎAKUJEME.

Stretnutie dôchodcov 2015Stretnutie dôchodcov 2015

Ako každoročne, aj tento rok sa konalo stretnutie dôchodcov v kultúrnom dome v Lazisku.

Na úvod všetkých privítal starosta obce a poďakoval všetkým za to, že si našli čas na spoločné stretnutie. Program potom pokračoval kultúrnym vystúpením detí navštevujúcich ZUŠ J.L. Bellu v L. Mikuláši a ZŠ v Svätom Kríži.

Tešíme sa aj na ďalšie spoločné stretutia. 

Súťaž  v separovaní odpadu 2015Súťaž v separovaní odpadu 2015

Spoločnosť ENVI – PAK vyhlásila 6. ročník Súťaže o najlepšie mestá a obce v triedení odpadov. V rámci konferencie Samospráva a triedený zber 2015, ktorá sa konala pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a Únie miest Slovenska, boli mestám a obciam odovzdané finančné odmeny v celkovej výške 10.500 EUR. Najaktívnejšie samosprávy boli spoločnosťou ENVI-PAK odmenené šekmi s finančnou odmenou, diplomami a elegantnými sklenenými plaketami. V kategórii Samospráva s najvyššou vyseparovateľnosťou, bolo sledované celkové množstvo vytriedených komodít, t.j. papier, sklo, plast a viacvrstvové kombinované materiály v kilogramoch v prepočte na jedného obyvateľa samosprávy za rok.

Víťazom v kategórii do 5000 obyvateľov  sa stala naša obec Lazisko.  

Veľká vďaka patrí všetkým našim spoluobčanom, ktorí sa aktívne zapájajú do separovania odpadu. Veríme, že naďalej bude naša obec pokračovať v triedení odpadu a tým sa aktívne zapájať do ochrany nášho spoločného životného prostredia.

Stretnutie s Mikulášom 2015Stretnutie s Mikulášom 2015

Aj tento rok k nám prišiel Mikuláš. Najskôr previezol odvážne deti na svojom koči a potom v kultúrnom dome rozdával darčeky.