Úvod / Fotogaléria / 2015 / Stretnutie dôchodcov 2015

Flag Counter

Stretnutie dôchodcov 2015

Ako každoročne, aj tento rok sa konalo stretnutie dôchodcov v kultúrnom dome v Lazisku.

Na úvod všetkých privítal starosta obce a poďakoval všetkým za to, že si našli čas na spoločné stretnutie. Program potom pokračoval kultúrnym vystúpením detí navštevujúcich ZUŠ J.L. Bellu v L. Mikuláši a ZŠ v Svätom Kríži.

Tešíme sa aj na ďalšie spoločné stretutia. 

Stretnutie dôchodcov 2015 Stretnutie dôchodcov 2015 Stretnutie dôchodcov 2015 Stretnutie dôchodcov 2015 Stretnutie dôchodcov 2015 Stretnutie dôchodcov 2015 Stretnutie dôchodcov 2015 Stretnutie dôchodcov 2015 Stretnutie dôchodcov 2015 Stretnutie dôchodcov 2015 Stretnutie dôchodcov 2015 Stretnutie dôchodcov 2015 Stretnutie dôchodcov 2015 Stretnutie dôchodcov 2015 Stretnutie dôchodcov 2015 Stretnutie dôchodcov 2015 Stretnutie dôchodcov 2015 Stretnutie dôchodcov 2015