Úvod / Fotogaléria / 2015 / Súťaž v separovaní odpadu 2015

Flag Counter

Súťaž v separovaní odpadu 2015

Spoločnosť ENVI – PAK vyhlásila 6. ročník Súťaže o najlepšie mestá a obce v triedení odpadov. V rámci konferencie Samospráva a triedený zber 2015, ktorá sa konala pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a Únie miest Slovenska, boli mestám a obciam odovzdané finančné odmeny v celkovej výške 10.500 EUR. Najaktívnejšie samosprávy boli spoločnosťou ENVI-PAK odmenené šekmi s finančnou odmenou, diplomami a elegantnými sklenenými plaketami. V kategórii Samospráva s najvyššou vyseparovateľnosťou, bolo sledované celkové množstvo vytriedených komodít, t.j. papier, sklo, plast a viacvrstvové kombinované materiály v kilogramoch v prepočte na jedného obyvateľa samosprávy za rok.

Víťazom v kategórii do 5000 obyvateľov  sa stala naša obec Lazisko.  

Veľká vďaka patrí všetkým našim spoluobčanom, ktorí sa aktívne zapájajú do separovania odpadu. Veríme, že naďalej bude naša obec pokračovať v triedení odpadu a tým sa aktívne zapájať do ochrany nášho spoločného životného prostredia.

Súťaž  v separovaní odpadu 2015 Súťaž  v separovaní odpadu 2015 Súťaž  v separovaní odpadu 2015 Súťaž  v separovaní odpadu 2015