Úvod / Obec / Obec v číslach

Flag Counter

Obec v číslach

 Počet obyvateľov obce k 01.06.2019:  388

 

 Vybrané údaje zo sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré vykonal Štatistický úrad SR.

    

 

Vekové skupiny


2011

2001

1991

spolu

muži

ženy

spolu

muži

ženy

spolu

muži

ženy

409212197420211209432224208
0-415871810819811
5-92413111711625187
10-141810816511431726
15-1919136291910493019
20-241741350193121147
25-292415944291518108
30-3440132717116331716
35-3941261522139432122
40-4419136281315321814
45-492415939192021147
50-54311516331815251015
55-59351718191181798
60-6433181522814331221
65-691367105520713
70-741751222715853
75+381622341321251411
nezistené110000000

 

Podľa národnosti

 SPOLU

2011

2001

1991

409 420 432
slovenská 392 417 432
česká 3 1  
poľská 1 1  
rómska      
ostatné, nezistené 13 1  

 

Podľa vierovyznania

 Spolu

 2011

 2001

 1991

409 420 432
Rímskokatolícka cirkev 105 117 86
Evanjelická cirkev augsburského vyznania 214 250 210
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 1 1  
Evanjelická cirkev metodistická 1 1  
iné 0 2 2
bez vyznania 71 42 30
nezistené 17 7 104