Úvod / Obecný úrad / VZN

Flag Counter

VZN

Všeobecné záväzné nariadenia obce:

 

Názov súboruVeľkosť súboruPridané
Dodatok č. 1 k VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadpmi a drobnými stavebnými odpadmi nsa území obce Lazisko 326 KB17.12.2020
Dodatok č. 1/2019 k VZN č.3/2015 o miestnych daniach a miestnom popaltku 146.7 KB16.12.2019
VZN 1/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Lazisko 267.5 KB02.09.2019
VZN o vodení a držaní psov na území obce Lazisko 17.4 KB09.12.2016
VZN 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lazisko 663.5 KB30.06.2016
VZN 2/2016 o podmienkach držania psov na území obce Lazisko - zrušené 153.7 KB08.02.2018
VZN 1/2016 ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie vol.plagátov142.7 KB14.04.2016
VZN 3/2015 o mistnych daniach a miestnom poplatku 281.6 KB14.04.2016
VZN 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou ...283.2 KB14.04.2016
VZN 32014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trh.miestach 136.2 KB03.09.2014
VZN o spôsobe náhrad.zásobovania vodou a náhr.odvádz.vôd-zrušené 41 KB14.04.2016
VZN 12014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 48.1 KB03.09.2014
Dodatok č.1 k VZN 3/201264.3 KB20.01.2014
VZN 4/2012 zo dňa 15.11.2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 93.2 KB08.01.2013
VZN 32012 zo dňa 15.11.2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady114.7 KB08.01.2013
VZN 2/2012 zo dňa 21.06.2012 o podmienkach posudzovania odkázanosti na sociálnu službu276 KB08.01.2013
VZN 1/2012 zo dňa 26.04.2012 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Lazisko 13.5 KB08.01.2013
VZN 3/2011 zo dňa 13.12.2011 o zásadách postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Lazisko2.6 MB05.03.2012
VZN 2/2011 zo dňa 13.12.2011 o správe a prevádzke cintorína999.4 KB05.03.2012
VZN 1/2011 zo dňa 13.12.20113.9 MB05.03.2012