Úvod / Povinné zverejnenie / Profil

Flag Counter

Profil

 Profil verejného obstarávateľa

Podľa § 6 ods. 1 písm. b) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej len Zákona č. 25/2006 Z.z.) Obec Lazisko  je verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ:

 Obec Lazisko

Sídlo:

Obec Lazisko, Obecný úrad č. 140,  032 11 pošta Svätý Kríž

Číslo účtu:

810 731 6001/5600

IČO:

00315354

DIČ:

2020581442

IČ DPH:

nie je platiteľom DPH

Štatutárny zástupca:

Bc. František Púčik ,  starosta obce

e-mail:

lazisko@lazisko.sk, oulazisko@alconet.sk

Telefon:

+421 44 55 926 21

Fax:

+421 44 55 704 98

  Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:
1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.simap.eu.int a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk.
2. zákazky podlimitné, zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk. a na web stránke obce Lazisko 

 

 Dátum zverejnenia:         Súhrnné správy:

      29.10.2021          Správa za 3. štvrťrok 2021
      16.07.2021          Správa za 2. štvrťrok 2021
      30.04.2021          Správa za 1. štvrťrok 2021

      28.01.2021          Správa za 4. štvrťrok 2020
      05.10.2020          Správa za 3. štvrťrok 2020
      08.07.2020          Správa za 2. štvrťrok 2020
      06.04.2020          Správa za 1. štvrťrok 2020

      13.01.2020          Správa za 4. štvrťrok 2019
      07.10.2019          Správa za 3. štvrťrok 2019
      08.07.2019          Správa za 2. štvrťrok 2019
      17.04.2019          Správa za 1. štvrťrok 2019

      19.01.2019          Správa za 4. štvrťrok 2018
      04.10.2018          Správa za 3. štvrťrok 2018
      07.10.2018          Správa za 2. štvrťrok 2018
      11.04.2018          Správa za 1. štvrťrok 2018

 

Výstavba detského ihriska - Vyzva

Zmluva_o_dielo_STAVEKO-SK_3

Dodatok_1_Zmluva_o_dielo_02_09_2019