Oficiálne stránky obce Lazisko
Úvod / PROJEKT "Kamerový systém obce Lazisko ako forma prevencie"

Flag Counter

PROJEKT "Kamerový systém obce Lazisko ako forma prevencie"

 

Názov projektu: Kamerový systém obce Lazisko  ako forma prevencie

 

Naša obec sa zapojila v roku 2019 do Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na financovane projektu v oblasti prevencie kriminality a na realizáciu projektu „Kamerový systém obce Lazisko  ako forma prevencie“ získala dotáciu vo výške 8.000,- Eur.

Projekt kamerového systému Obce Lazisko   (ďalej len  „kamerový systém“) vychádza z potreby zaviesť preventívny nástroj na elimináciu príčin vzniku priestupkov, kriminality . Realizácia projektu kamerového systému, ako formy situačnej prevencie vychádza z potreby skvalitniť komplexnú ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov, návštevníkov obce, ako aj majetku obecných inštitúcií, fyzických a právnických osôb a území obce.    Realizáciou projektu kamerového systému sa skvalitní aj komplexná ochrana  života, zdravia a majetku obyvateľov, návštevníkov, majetku obecných inštitúcií, fyzických a právnických osôb a území susedných obcí. Cieľom projektu je pôsobiť preventívne ale aj výchovne v oblasti trestnej činnosti a výtržníctva mládeže a dospelých osôb. Projekt má zároveň vo finálnom stave znížiť počet priestupkov a obmedziť vandalizmus. 

Kamerový systém vybudovaný v rámci projektu „Kamerový systém obce Lazisko  ako forma prevencie“ pozostáva zo siete 5 kamier umiestnených v obci, na miestach s najvyššou koncentráciou osôb, ako sú:

- severný a južný vstup do obce,
- priestor pred obecným úradom,
- autobusové zastávky.

Termín ukončenia realizácie projektu:  december 2020