PROJEKT "Wifi pre Teba"
Úvod / PROJEKT "Wifi pre Teba"

Flag Counter

PROJEKT "Wifi pre Teba"

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Lazisko, Lazisko 140, 03211 Svätý Kríž

Názov projektu : Wifi pre Teba

Miesto realizácie projektu: Obec Lazisko

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku :   14 250,-  

 Stručný opis  projektu:

Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 7 WIFI externých prístupových bodov a 3 WIFI interných prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Lazisko k širokopásmovému internetu a minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Umiestnenie externých a interných prístupových bodov:

 

Priebežne aktualizované informácie o projekte a jeho aktivitách:

Projekt bol realizovaný: apríl 2019 - marec 2020

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk