Úvod / / Dokumenty

Flag Counter

Dokumenty

 Servisný list č. 1

 Servisný list č. 2

 Certifikát č. 1

 Certifikát č. 2

 

Dátum zverejnenia:         Názov dokumentu:    

     06.11.2020          Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.2020/01 

     03.03.2020          Zmluva o dielo 2020/01 

     11.02.2019          Výva na predkladanie ponúk