Úvod / / 2018 / Stretnutie dôchodcov 2018

Flag Counter

Stretnutie dôchodcov 2018

Motto: "Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."

 

       Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života a práve október je ,,Mesiacom úcty k starším“ Mesiac október by mal byť pre náš všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí.  Staroba k nám prichádza nenápadne a pomaly a veru nedá sa jej vyhnúť. Ale to ešte neznamená koniec životným aktivitám.  

 Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú mladším generáciám . Láska a úcta k starším ľuďom je vysoko cenená, je  prirodzeným zákonom, ktorý poznajú všetky národy.

Dňa 20. októbra 2018 sa v kultúrnom dome uskutočnilo posedenie pre starších pri príležitosti ,,Mesiaca úcty k starším“. Z celkového počtu 109 občanov nad 60 rokov, sa v sále kultúrneho  domu zišla viac ako  polovica seniorov. Prítomným sa na úvod prihovoril starosta obce Bc. František Púčik , ktorý všetkých prítomných  čo najsrdečnejšie privítal a  poprial im veľa zdravia, životnej pohody a optimizmu. Zároveň privítal  aj vzácnych hostí  a to starostu obce Malatíny a zároveň tajomníka  ZMOL-u a predsedu združenia Ekológ  p. Ing. Petra Petho a starostu obce Ľubela Ing. Erika Gemzického PhD. krajského predsedu SNS a člena slovenského predsedníctva SNS , ktorí sa taktiež prihovorili našim seniórom. Potom už nasledoval  kultúrny program, v ktorom vystúpili detí zo základnej školy vo Svätý Kríži so svojím pásmom piesní a básni  pod vedením p. Mgr. Marty Púčikovej a p. Mgr. Ľubice Tomčíkovej  a tak isto  aj divadelníci z Matičnej divadelnej ochotníckej scény Liptovský Mikuláš  pod vedením p. Petra Vrlíka s divadelnou hrou,, Ako na Lazisku župana vítali“

Bolo milé vidieť, ako sa seniori bavia medzi sebou, rozoberajú zážitky možno zo svojich mladých liet, možno aj kontrolovali koľko ich ešte je medzi živými a koľkí už od nás odišli.  Dúfajme, že aj v budúcom roku sa všetci stretnú možno ešte vo väčšom počte a zaspomínajú si aj na tento príjemne strávený večer medzi sebou.

Nechýbalo chutné pohostenie a dezert, dôchodcovia boli obdarovaní aj malým darčekom. Starosta obce  poďakoval  všetkým, ktorí sa podieľali na príprave podujatia

 

 

Stretnutie dôchodcov 2018 Stretnutie dôchodcov 2018 Stretnutie dôchodcov 2018 Stretnutie dôchodcov 2018 Stretnutie dôchodcov 2018 Stretnutie dôchodcov 2018 Stretnutie dôchodcov 2018 Stretnutie dôchodcov 2018 Stretnutie dôchodcov 2018 Stretnutie dôchodcov 2018 Stretnutie dôchodcov 2018 Stretnutie dôchodcov 2018 Stretnutie dôchodcov 2018 Stretnutie dôchodcov 2018 Stretnutie dôchodcov 2018 Stretnutie dôchodcov 2018 Stretnutie dôchodcov 2018 Stretnutie dôchodcov 2018 Stretnutie dôchodcov 2018 Stretnutie dôchodcov 2018 Stretnutie dôchodcov 2018 Stretnutie dôchodcov 2018 Stretnutie dôchodcov 2018 Stretnutie dôchodcov 2018 Stretnutie dôchodcov 2018 Stretnutie dôchodcov 2018 Stretnutie dôchodcov 2018 Stretnutie dôchodcov 2018 Stretnutie dôchodcov 2018 Stretnutie dôchodcov 2018