Oficiálne stránky obce Lazisko
Úvod / Tlačivá

Flag Counter

Tlačivá

 

Názov súboruVeľkosť súboruPridané
Prílohy k VZN č.3/201517.1 KB26.06.2017
Evidenčný list psa 59.1 KB14.10.2016
Návrh na zrušenie trvalého pobytu 14.2 KB30.05.2016
Žiadosť o zrušenie súpisného čísla na budovu od 1.7.201530.2 KB22.07.2015
Žiadosť o určenie súpisného čísla na budovu od 1.7.201530.7 KB22.07.2015
Lekársky nález na účely posudenia odkázanosti na sociálnu službu 50.2 KB10.09.2014
Súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt 17.2 KB11.02.2014
Oznámenie o použití zábavnej pyrotechniky10.2 KB11.02.2014
Splnomocnenie24.1 KB26.01.2014
Prehlásenie23.6 KB26.01.2014
Žiadosť o výrub stromov47.1 KB26.01.2014
Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu 43.5 KB26.01.2014
Žiadosť o umiestnenie malý zdroj znečistenia39.4 KB26.01.2014
Žiadosť nový zdroj znečistenia - kolaudácia36.9 KB26.01.2014
Žiadosť o odstránenie stavby 43 KB26.01.2014
Ohlásenie drobnej stavby 38.9 KB26.01.2014
Oznámenie o ukončení činnosti SHR23.6 KB03.06.2013
Ohlásenie samostante hosp.roľníka31.7 KB03.06.2013
Oznámenie-zánik daňovej povinnosti FO69.7 KB29.11.2012
Oznámenie-vznik daňovej povinnosti FO69.6 KB29.11.2012
Oznámenie-zánik daňovej povinnosti PO68.7 KB29.11.2012
Oznámenie-vznik daňovej povinnosti PO68.3 KB29.11.2012
Priznanie k dani zo stavieb /stavba slúžiaca na viaceré účely/503 KB27.11.2012
Priznanie k dani za psa230.4 KB27.11.2012
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc.službu7.6 MB23.04.2012
Potvrdenie o podaní daňového priznania205.8 KB27.11.2012
Poučenie k daňovému prizanniu 157.7 KB27.11.2012
Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností pre právnickú osobu 1.7 MB27.11.2012
Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností pre fyzickú osobu 1.5 MB27.11.2012