Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for data/sk/dokumenty/verejna__vyhlaska_uzemny_plan_regionu_zilinskeho_kraja_&quot_-014-264.pdf in /home/lazisko/public_html/content1.php on line 144
Oficiálne stránky obce Lazisko
Úvod / Úradná tabuľa

Flag Counter

Úradná tabuľa

                                                                                                                        Pridané

Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk                                               19.02.2020

Výzva na predkladanie ponúk – prieskum trhu                                        12.02.2020

Dodatok č.2 k zmluve č. KŽP-PO4-SC431-2017-19 N327                          29.01.2020

Zmluva_c. KŽP-PO4-SC431-2017-19_N327                                               19.02.2019

 

 

Názov súboruVeľkosť súboruPridané
Vyhláška UVZ SR o skrátení karantény 282.6 KB25.01.2022
Oznámenie o službách Božích CZ Svätý Kríž - Lazisko 2.2 MB14.01.2022
Zmena vývozu TKO 31.12.2021189.2 KB28.12.2021
Oznámenie o uzatvorení artikulárneho kostola a vysielaní služieb Božích 1.6 MB23.12.2021
Oznámenie o možnosti návštev služby Božie CZ Svätý Kríž - Lazisko 525.5 KB14.12.2021
Uznesenie vlády č.735 SR z 8.12.2021 Aktuálne opatrenia 339.3 KB09.12.2021
Cestovný poriadok 50542475.5 KB08.12.2021
Cestovný poriadok spoj 50542385.6 KB08.12.2021
Cestovné poriadky platné od 12.12.2021 zoznam zmien Cp746.3 KB08.12.2021
Pozvánka na OZ dňa 13.12.2021276.6 KB08.12.2021
Núdzový stav - obecný úrad - ZATVORENÝ189 KB29.11.2021
Potvrdenie o cene vody URSO pre rok 2022839.5 KB27.11.2021
Záujemci o očkovanie 313.1 KB26.11.2021
Návrh plánu kon.činnosti HK na I.polrok 2022581.3 KB26.11.2021
Uznesenie vlády SR 695/2021 k vyhláseniu núdzového stavu 340.7 KB25.11.2021
Návrh Dodatku č.1/2021 k VZN č. 3/2015 k miest.daniam a mies.popl.za kom.odpad482.9 KB18.11.2021
Návrh rozpočtu na rok 2022 a na roky 2023 , 2024521.5 KB18.11.2021
Pozvánka na zastupiteľstvo dňa 13.11.2021280.3 KB10.11.2021
Oznámenie výrub drevín Poz.spol.urbariátu Lazisko 382.6 KB18.10.2021
Správne konanie výrub drevín Poz.spol.urbariátu Lazisko 372.7 KB15.10.2021
Orálna vakcinácia líšok proti besnote 590.3 KB15.10.2021
Zásady poskytovanie jednorazového finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku 221.5 KB16.09.2021
Oznámenie výrub drevín obec Svätý Kríž 340.6 KB13.09.2021
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 04.09.2021272.9 KB31.08.2021
OR HaZZ LM Vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru 1.8 MB20.06.2021
Verejná vyhláška Karman 5.8 MB09.06.2021
Oznámenie o prerušení distibúcie el. energie dňa 10.06.2021 od 7,45 do 16,30 339.1 KB09.06.2021
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 12.06.2021274 KB08.06.2021
Návrh Záverečného účtu rok 2020 760.4 KB21.05.2021
Verejná vyhláška - dodatočné oznámenie o začatí spojeného územ. a stav.konania - Karman 1.8 MB12.05.2021
Informácie ako sa nestať obeťou prípadne potencionálnou obeťou falošných asistentov sčitania 397.8 KB30.04.2021
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov 651.6 KB28.04.2021
Uznesnie vlády SR č. 215/2021 predĺženie núdzového stavu 369.1 KB27.04.2021
Verejná vyhláška ,,Územný plán regiónu Žilinského kraja " 0 MB13.04.2021
Stred.distribučná-Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena LV 476,541,507 k.ú.Lazisko292.3 KB12.04.2021
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 10.04.2021277.5 KB07.04.2021
Uznesenie vády SR č. 160/2021 o predĺžení núdzového stavu 350 KB18.03.2021
Testovanie COVID-19 dňa 20.02.2021369 KB18.02.2021
PAD LM od 22.02.2021502.8 KB18.02.2021
PAD LM od 08.02.2021192.8 KB05.02.2021
Testovanie COVID-19 dňa 06.02.2021519.8 KB05.02.2021
Onformácie k plošnému testovaniu dňa 30.01.2021525.2 KB29.01.2021
PAD LM od 25.01.2021 prázdniny 192.8 KB21.01.2021
Testovanie COVID-19 dňa 24.01.2021179.2 KB20.01.2021
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 16.01.2021283.8 KB12.01.2021
Oznam obmedzený režim na obecnom úrade 276.5 KB07.01.2021
Uznesenie vlády SR - predĺženie času trvania núdzového stavu308.3 KB30.12.2020
Oznámenie o zákaze konania služieb Božích 1.3 MB23.12.2020
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 12.12.2020181.1 KB08.12.2020
Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN č.3/2016 o nakladaní s komun.odpadmi a drob.staveb.odpadmi na území obce Lazisko 336.8 KB25.11.2020
Oznámenie o konaní služieb Božích3.9 MB20.11.2020
Návrh finančného rozpočtu na roky 2021,2022,2023522.1 KB20.11.2020
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Lazisko 314.7 KB18.11.2020
Vyhláška ÚVZ SR čiastka 16/2020327.4 KB16.11.2020
Návrh finančného rozpočtu na roky 2021,2022,2023425.4 KB14.11.2020
Uznesenie vlády SR - zmena času trvania núdzového stavu 191.8 KB13.11.2020
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 14.11.2020258.8 KB10.11.2020
Oznam COVID-19 testovanie dňa 08.11.2020213.3 KB06.11.2020
Uznesenie vlády ďaľšie rozšírenie opatrní v rámci vyhláseného núdzového stavu 203 KB29.10.2020
Verejná vyhláška ,, Plán dopravnej obslúžnosti Žilinského samosprávneho kraja 3.3 MB29.10.2020
OZNAM - testovanie COVID-19 v obci 213.1 KB29.10.2020
Aktualizácia usmernenia OU Žilina-testovanie na COVID-19653.4 KB28.10.2020
Jesenne prázdniny - Oznam ARRIVA Liorbus - primestské spoje 296.5 KB26.10.2020
Usmernenie vlády SR - obmedzenie slobody pohybu a pobytu 205.9 KB23.10.2020
Usmernenie OU Žilina vo veci postupu pri príprave a vykonaí celoplšného testovania 415.1 KB22.10.2020
Oznámenie o opatreniach Cirkevného zboru ECAV - Svätý kríž -Lazisko 680.8 KB16.10.2020
Registrácia chovu ošípaných 849.8 KB16.10.2020
Opatrenie UVZ SR - nosenie rúšok 113.7 KB15.10.2020
Opatrenie UVZ SR - prevádzky 142.2 KB15.10.2020
Uznesenie vlády SR - zhromažďavanie v počte 6 osôb 363.3 KB15.10.2020
Oznam Nemocnica s poliklinikou L.Mikuláš 199.7 KB02.10.2020
Oznam krízového štábu OU L.Mikuláš 258.3 KB02.10.2020
Opatrenia platné od 1.10.2020 144.7 KB01.10.2020
Opatrenia UVZ SR nosenie rúšok 114.1 KB01.10.2020
Odporúčania KŠ Liptovský Mikuláš-COVID-1927.6 KB25.09.2020
Opatrenia RUVZ L.Mikuláš od 25.09.2020279.4 KB25.09.2020
Orálna vakcinácia líšok od 5.10.2020 do 26.10.2020 440.9 KB23.09.2020
Ako separovať správne odpad 341.1 KB23.09.2020
Opatrenia COVID-19 prevádzky od 18.09.2020169.6 KB18.09.2020
Opatrenia COVID-19 hranice od 18.09.2020198.8 KB18.09.2020
Správne konanie výrub drevín Obec Pavčiná Lehota 211.4 KB18.09.2020
Opatrenia k noseniu rušok od 14.09.2020122.7 KB16.09.2020
Opatrenia COVID 19 platné od 10.09.2020165.2 KB11.09.2020
Usmernenie HH SR COVID-19 platné od 10.09.202014 MB11.09.2020
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 757 KB02.09.2020
Opatrenia zamestnávateľ120.7 KB02.09.2020
Zmena opatrenia pri nosení rúška 119.2 KB02.09.2020
Opatrenia hranice a domáca izolácia 182 KB02.09.2020
Opatrenia prevádzky vstup a pobyt 163.9 KB02.09.2020
Výrub drevín správne konanie Ing. arch .Štetina Peter 214 KB25.08.2020
Brigáda predajňa CBA VERX Svätý Kríž 124.6 KB14.08.2020
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vnziku požiaru 2 MB14.08.2020
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 14.08.2020257.2 KB10.08.2020
Prerušenie distribúcie elektriny dňa 07.08.2020439.8 KB04.08.2020
Verejná vyhláška - oznámenie o strateg.dokumente-Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie ŽSK na roky 2021-2027250.5 KB24.07.2020
Oznam - strelecké preteky Športovo-strelecký areál Jasná198.6 KB10.07.2020
Oznam obecný- úrad zatvorený 64.9 KB10.07.2020
Prerušenie distribúcie elektriny dňa 09.07.2020486.4 KB07.07.2020
OZNAM SSE a.s. prerušenie distribúcie elektriny 481.4 KB06.07.2020
Lokalita Dúbrava - mapka 8.5 MB01.07.2020
Oznámenie o začiatku asanačných prác v lokalite Dúbrava 560.9 KB01.07.2020
Oznam Slovenská pošta Svätý Kríž 139.4 KB08.06.2020
Ochrana seniorov 195.7 KB27.05.2020
Predchádzanie domácemu násiliu 124.5 KB27.05.2020
ARRIVA Liorbus -dezinfekcia 233 KB27.05.2020
ARRIVA Liorbus PAD LM CP od 1.6.2020296.7 KB27.05.2020
Výkup papiera Ľupčianka 218.3 KB27.05.2020
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 30.05.2020180.9 KB25.05.2020
Oznámenie Poľovný revír Chabenec 366.3 KB25.05.2020
Opatrenia UVZ SR -hromadné podujatia od 20.05.2020120.4 KB20.05.2020
Opatrenia UVZ SR od 20.05.2020 150 KB20.05.2020
Opatrenia UVZ SR od 20.05.2020 rúška 110.4 KB20.05.2020
Opatrenie - štátna karanténa od 15.05.2020143.3 KB18.05.2020
Oznam spoločnsti AF-CAR kontroly podomacky vyrobených traktorov 256.8 KB15.05.2020
Oznam ARRIVA Liorbus-prázdninový režim od 18.05.2020347.4 KB15.05.2020
Návrh Záverečného účtu za rok 2019590.7 KB15.05.2020
OZ dňa 07.05.2020 ZRUŠENÉ z technických príčin 182 KB07.05.2020
Odpočet elektromerov 209.3 KB06.05.2020
Opatrenia UVZ SR prevádzky 2 fáza platné od 6.5.2020130.1 KB06.05.2020
Opatrenia hromadné podujatia platné od 6.5.2020130.1 KB06.05.2020
Opatrenie HH SR štátne karanténa od 1.5.2020131.6 KB05.05.2020
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Svätý Kríž na šk.rok 2020/2021305.2 KB05.05.2020
Odpis vodomerov 148.4 KB04.05.2020
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 07.05.2019259.2 KB03.05.2020
Zberný dvor Svätý Kríž - Jurki66.2 KB27.04.2020
Orálna vakcinácia líšok 456.8 KB17.04.2020
Rozšírenie núdzového stavu 145.6 KB17.04.2020
Prerušenie distribucie elektriny dňa 21.04.2020809.7 KB17.04.2020
Uznesenie vlády zo dňa 06.04.2020 rozšírenie opatrení 195.4 KB07.04.2020
Opatrenia štátna karanténa 04.04.2020123.1 KB06.04.2020
Oznam pre seniorov - nákupy potravín 125.8 KB31.03.2020
Oznam PS Mošnica o zrušení val.zhromaždenia 1.5 MB31.03.2020
Prevencia kriminality - seniori 1.2 MB31.03.2020
Oznam Fruktal s.r.o. Lipt.Mikuláš predaj ovocia a zeleniny 125.4 KB30.03.2020
Uzatvorenie prevádzok režímové opatenia 231.1 KB30.03.2020
Režimové opatrenia HH SR 24.03.2020 uzavretie nedeľa 218.9 KB30.03.2020
OZO opatrenia vývoz TKO pri koronavíruse 134.8 KB25.03.2020
KORONAVÍRUS opatrenia a informácie 106.8 KB25.03.2020
Opatrenia UVZSR zákaz prevádzok v nedeľu od 24.03.2020349 KB25.03.2020
Opatrenia UVZSR zákaz hromadných podujatí od 24.03.2020341.1 KB25.03.2020
Opatrenia UVZSR povinnosť nosiť rúška 24.03.2020412.6 KB25.03.2020
Opatrenia UVZSR poskytnutie soc.služieb od 24.03.2020543.5 KB25.03.2020
Kam patria použité rúška a rukavice 724.9 KB23.03.2020
Oznam Slovenská pošta Svätý Kríž 139.1 KB20.03.2020
Výzva občanom Liptova 220.3 KB20.03.2020
Pomoc sebe a druhým COVID-19 295 KB19.03.2020
Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19346.1 KB19.03.2020
Čo robiť, ak ste chorý COVID-19347.8 KB19.03.2020
10 odporúčaní ked ste doma COVID-19322.7 KB19.03.2020
Zmena režimu dopravy od 19.03.2020330.1 KB18.03.2020
Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 136.6 KB17.03.2020
Stránkové hodiny OÚ Lazisko 61.9 KB16.03.2020
Manuál - volania občanov- koronavírus - KS IZS OS zložiek 239.3 KB16.03.2020
Režímové opatrenia HH SR pri ohrození verejného zdravia 3.9 MB16.03.2020
Opatrernia UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok 160.1 KB16.03.2020
Zmena otváracích hodin CBA VEREX Svätý Kríž 143.2 KB16.03.2020
Zmena režimu dopravy od 16.3.2020 do 27.03.202088.3 KB13.03.2020
Oznámenie Poľovnícky revír Siná 475.3 KB12.03.2020
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 7.03.2020196.2 KB04.03.2020
Správne konanie výrub drevín Ing. Kelovský Peter 211.5 KB26.02.2020
Pozvánka na riadne zhromaždenie vlastnikov PS Mošnica 1.8 MB17.02.2020
Výkup papiera 31.01.2020279.4 KB28.01.2020
Verejná vyhláška - stavebné povolenie 5.8 MB24.01.2020
Oznámenie o začatí konania - výrub drevín 235.5 KB21.01.2020
Správne konanie výrub drevín Obec Svätý Kríž 132.9 KB17.01.2020
Rozpis služieb Božích počas Vianoc 2019/2020471.5 KB23.12.2019
Výsledky analýzy antimonu a arzénu vo vode zo studní Obec Lazisko 547.5 KB23.12.2019
Kontaminácia vôd v okoli opusteného ložiska Dúbrava 1.1 MB23.12.2019
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 14.12.2019198.6 KB11.12.2019
Verejná vyhláška - EUB1 MB25.11.2019
Návrh Dodatku č. 1 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 147 KB22.11.2019
Upozornenie 224 KB19.11.2019
Pozvánnka na zasadnutie OZ dňa 17.11.2019197.8 KB13.11.2019
Oznámenie o uložení zásielky Kelovský Juraj 227.6 KB17.10.2019
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 14.10.2019197.5 KB10.10.2019
Oznam Lupčianka s.r.o. L.Mikuláš 658.3 KB27.09.2019
Oznámenie - orálna vakcinácia líšok 554.3 KB27.09.2019
Usmernenie k africkému moru ošípaných 3 MB27.09.2019
Verejná vyhláška -Územné rozhodnutie 1.1 MB19.09.2019
Okolo Slovenska 201992 KB16.09.2019
Oznam 17.09.2019 odstávka el.energie65.4 KB16.09.2019
Voľné pracovné miesto poštovej doručovateľky vo Svätom Kríži 285.9 KB28.08.2019
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 18.08.201913.9 KB13.08.2019
OZNAM-prerušenie distribúcie elektriny dňa 17.09.20191.4 MB12.08.2019
verejná vyhláška 480 KB11.07.2019
verejná vyhláška 924.6 KB11.07.2019
Verejná vyhláška 1.2 MB02.07.2019
Uloženie zásielky pre Juraj Kelovský 214.8 KB01.07.2019
Pozvánka na zasadnutie OZ 28.06.2019197.6 KB25.06.2019
Uloženie zásielky pre Kelovský Juraj 228.7 KB10.06.2019
Verejná vyhláška Petrostav Lazisko-Lazie -Predlženie NN siete 6.3 MB03.06.2019
Návrh VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska 268.5 KB11.05.2019
Návrh Záverečného účtu za rok 2018 505.4 KB11.05.2019
eKasa - informačný leták 616.9 KB10.05.2019
Oznam Finančná správa 297.8 KB10.05.2019
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 11.05.2019119.8 KB07.05.2019
Oznámenie o uložení zásielky Slovenská pošta Kelovský Juraj 214 KB26.04.2019
Oznámenie o uložení zásielky Kelovský Juraj 228.3 KB02.04.2019
Verejná vyhláška 4.4 MB29.03.2019
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu M.Lednický 197.2 KB28.03.2019
Pozvánka na zasadnutie OZ 3/2019118.5 KB25.03.2019
Oznámenie o uložení zásielky Juraj Kelovský 213.3 KB14.02.2019
Uloženie zásielky pre Juraj Kelovský 209.6 KB28.01.2019
Verejná vyhláška predĺženie NN siete PETROSTAV363.3 KB07.01.2019
Finančný rozpočet 2019 a návrh fin.rozpočtu na roky 2020,2021428.4 KB12.12.2018
pozvánka na zastupiteľstvo dňa 8.12.2018117.1 KB05.12.2018
Africký mor ošípaných - leták 1.8 MB05.12.2018
Registrácia chovu - RVPS1.4 MB05.12.2018
Registrácia chovu ošípaných - usmerneie 459.4 KB05.12.2018
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.2 KB22.11.2018
Návrh finančného rozpočtu na roky 2019,2020,2021414 KB07.11.2018
Správne konnaie výrub drevín 13.2 KB23.10.2018
Dočasná úradná tabuľa - výzva verejnou vyhláškou 3.3 MB05.10.2018
Správne konanie výrub drevín 13.2 KB04.10.2018
Oznámenie o uložení zásielky Slovesnká pošta Mihály Norbert 214.3 KB15.08.2018
Oznámenie o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva 210.9 KB14.08.2018
Oznámenie o uložení zásielky Slovenská pošta-Kelovský Juraj 19.1 KB10.08.2018
Medveď hnedý - žiadosť o riešenie vzniknutej situácie -Min.živ.prostredia23.8 KB18.07.2018
Verejná vhláška -Rozhodnutie -Stredoslovenská distribučná a.s. 5.9 MB26.06.2018
Verejná vyhláška -Stredoslovenská distribučná 818.6 KB29.05.2018
Záverečný účet obce - návrh 501.7 KB29.05.2018
Potvrdenie o cene pitnej vody - URSO 357.2 KB19.04.2018
Oznámnie o uložení zásielky Slovenská pošta- Juraj Kelovský 214.5 KB15.03.2018
Správne konanie výrb drevín126.9 KB09.03.2018
Oznam pre obhospodarovateľov lesov o možnosti oboznámiť sa s provizornou a obrysovou mapou mapou 273.4 KB19.02.2018
Oznam pre obhospodárovateľov lesov o možnosti oboznámiť sa s opisom porastov a plánom hosp.opatrení1.2 MB11.12.2017
Verejná vyhláška ÚPN obce Pavčiná Lehota - návrh486.6 KB06.09.2017
Verejná vyhláška-poľovný revír Sina 958.6 KB25.07.2017
Informácia pre voliča - voľby do orgánov samosprávnych krajov 19.2 KB14.07.2017
Verejná vyhláška-Pozemnkové spoločenstvo Dúbrava- poľovný revír Chabenec845.7 KB12.06.2017
Pozvánka, Oznámenie o predložení správy - žiadosť o predloženie pripomienok- Program starostlivosti o lesy 1.3 MB05.06.2017
Záverečný účet obce Lazisko s rozpočt.hospodárenie za rok 2016620.6 KB31.05.2017
Ministerstvo hospodárstva SR-Výpadok elektriny-vyjadrenie319.2 KB12.04.2017
List Ministerstvo hospodárstva SR - výpadok energie298.1 KB13.03.2017
Finančný rozpočet 2017a návrh fin.rozpočtu 2018,2019422.4 KB29.12.2016
Návrh finančného rozpočtu na roky 2017,2018,2019412.1 KB25.11.2016
Správne konaie výrub drevín 13.3 KB17.10.2016
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 376.9 KB26.06.2016
Verejná vyhláška 2.8 MB25.04.2016
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 382.5 KB10.12.2015
Návrh na vydanie rozhodnutia 96.8 KB23.11.2015
Návrh na vydanie rozhodnutia 84.8 KB23.11.2015
Úprava žiadosti návrhu UR 54.8 KB23.11.2015
Správne konanie - výrub drevín 13.2 KB21.09.2015
Verejná vyhláška Územný plán obce Dúbrava 1.6 MB06.07.2015
Príloha č.1a k Návrhu VZN - ÚPN obce Lazisko 1.5 MB24.02.2015
Návrh VZN Územný plán obce Lazisko 2.3 MB24.02.2015