Úvod / Úvod

Flag Counter

 

Vážení návštevníci,

dovoľte, aby som Vás čo najsrdečnejšie pozdravil a privítal v mene obyvateľov obce Lazisko a som rád, že ste si otvorili stránku našej obce a chcete sa čo-to o nej dozvedieť. Sme radi, že Vám môžeme poskytnúť bližšie informácie o tejto malebnej obci, ktorej 2/3  katastrálneho územia sa nachádza v Národnom parku Nízke Tatry  a určite Vás nadchne svojou očarujúcou prírodou.

Obec Lazisko je položená v južnej časti Liptovskej kotliny, juhozápadne od mesta Liptovský Mikuláš, patriaca do Žilinského VÚC ležiaca len niekoľko kilometrov od vodného diela Liptovská Mara, v nadmorskej výške 660 m. n . m., a nachádza sa v Národnom parku Nízke Tatry.

Prvá zmienka je z roku 1396, kedy bola napísaná aj prvá písomná zmienka o obci a jej názov bol Lasische, od tohto roku mala obec ešte niekoľko pomenovaní, napríklad: Lazistye alebo Lazzyste. Až od roku 1920 dostala obec názov Lazisko. V súčasnosti žije v obci 407 obyvateľov.

Hlavným cieľom našej webowej stránky je podeliť sa s Vami o zaujímavé informácie zo všetkých oblastí života v našej obci, od  histórie až po jej súčasnosť, o pripravovaných kultúrnych podujatiach, atraktívnych turistických a športových možnostiach.

Neoddeliteľnú súčasť tejto stránky tvoria aj dôležité informácie o pripravovaných projektoch na podporu rozvoja našej obce, zasadnutí obecného zastupiteľstva, jeho hlasovaní a prijatých uznesení, informácie o rozpočte obce, atď.

Veríme, že pri otvorení tejto stránky si zaspomínajú a aspoň na malú chvíľku sa vrátia domov aj rodáci žijúci mimo obce. Taktiež dúfame, že práve táto stránka sa stane akousi motiváciou pre Vás, ktorí sa chystáte na rodinný výlet, turistiku alebo hľadáte pokojné, tiché miestečko pre oddych.

Prajem Vám, aby ste sa počas návštevy obce Lazisko a jej webovej stránky cítili príjemne.

                                                                          Bc. František Púčik
                                                                       starosta obce Lazisko


 

 

Aktuality

1.1.2021

PLASTY05.01.2022, 18.01.2022, 26.01.2022 - 29.01.2022

PAPIER: 18.01.2022

SKLO: 21.1.2022

TKO je každý párny týždeň vo štvrtok.